Ware

Välja väl. 5 steg till framgång

Välja väl. 5 steg till framgång


Föräldrarnas beslut att välja ett bra för sitt barn är inte alls lätt och åtföljs av stress. Det är inte lätt att överlåta en utlänning till den viktigaste personen i ditt liv. Föräldrar kommer nu att vara i permanent varning och måste ständigt utvärdera benets egenskaper.
1. Var mycket uppmärksam på chefen som inte har eller vägrar att ge en lista med referenser. Det kan vara ett tecken på att han försöker dölja en obehaglig tidigare erfarenhet.
2. Under intervjun, uppmärksamma de tecken som kan indikera barnets oförmåga att ta hand om ett barn. En larmsignal kan vara att barnbarn inser att han inte har tagit hand om fler barn på en gång (om du har 2 eller fler barn du vill ta hand om) eller att han inte har tagit hand om barn i ditt barns ålder.
Bristande erfarenhet är en viktig punkt att ta hänsyn till.
3. Följ ditt barns beteende när du kommer hem efter att ha stannat hos barnflickan.
Om barnet ger tecken på ångest när han / hon ska finnas kvar med barnet kan det vara en signal om att något är fel. Använd ditt resonemang väl i det här fallet och försök att skilja ett eventuellt problem från en eventuell teaterhandling hos barnet.
4. Var uppmärksam på ämnen som behandlas av barnbarn före och efter att du stannat med ditt barn. En bra duktig person kommer att be om speciella instruktioner innan du stannar med barnet och kommer att berätta i detalj vad som hände medan du var borta. Om barnflickan helt enkelt tar sina pengar och lämnar, kan det vara en signal om att hon inte är intresserad av ditt barns utveckling.
5. Håll ett öga på klockan. Om din mamma är försenad kan det vara ett tecken på att hon inte betalar för tid eller sitt jobb, vilket kan innebära att hon gör frälsningsarbetet när hon vakar över ditt barn.
Om du letar efter en bra, välj den mest lämpliga med vår hjälp: Barnvaktbyråer
Gabriela David
redaktör