Information

Färgämnen kan göra barn sjuka

Färgämnen kan göra barn sjuka


Ett team av brittiska forskare från University of Southampton genomförde specialstudier på en rad produkter som innehåller konstgjorda färgämnen och studerade beteende hos barn som konsumerar dem. Resultaten från tidigare forskning visar att livsmedelstillsatser orsakar hypertoni och låg koncentration.
Till exempel är tartrazin involverat i en hög andel ADHD-fall (hyperaktivitet) hos barn. Astmapatienter kan också ha symtom efter konsumtion av tartrazin eftersom det är känt som ett histaminfrisättande medel.
(Nicoleta Catana)
Läs hela artikeln i: