Kort

Minsta period mellan två uppgifter

Minsta period mellan två uppgifter


Utan att vara mycket tydligt fastställda finns det dock rekommendationer om avståndet mellan två graviditeter, så perioden som anses vara optimal mellan två födelser är två år, så det rekommenderas att bli gravid när nästa graviditet är ett år gammal. och tre månader.
Möjligheten att bli gravid kan förekomma bara några veckor efter födseln, men det indikeras ett avstånd mellan uppgifterna, detta för att få kroppen att återhämta de resurser som krävs för normalt stöd och utveckling av en ny graviditet.
Normalt indikeras en period på två år mellan födslar, oavsett sätt att födas, även om tidigare, födelse genom kejsarsnitt drastiskt begränsar det rekommenderade antalet efterföljande graviditeter (rekommendationen var två födelser). högre i detta fall; idag, på grund av framstegen både i tekniken för att utföra proceduren och av möjligheterna att övervaka graviditeten, har antalet graviditeter som rekommenderas vid födelse av kejsarsnitt mycket större gränser.
Dr. Ciprian Pop-Began
- Obstetrics and Gynecology - Clinical Hospital of Obstetrics-Gynecology Prof. Dr. Panait Sarbu

Specialistinformation