Kommentarer

Föräldrar kommer att vilja vaccineras mot mässling hemma

Föräldrar kommer att vilja vaccineras mot mässling hemma

Familjeläkare från hela landet har uppmanats av myndigheterna att skicka listorna över barn över 7 månader till direktoraten för folkhälsa som de tar hand om. Hälsodepartementet har beslutat att sänka den ålder då vaccinen mot mässling kan ges, som hittills var ett år gammal.

Familjeläkare från hela landet har uppmanats av myndigheterna att skicka listorna över barn över 7 månader till direktoraten för folkhälsa som de tar hand om. Hälsodepartementet har beslutat att sänka den ålder då vaccinen mot mässling kan ges, som hittills var ett år gammal.
Läkarna är skyldiga att starta kampanjen så snart de får vaccinet, säger epidemiologer. Å andra sidan vägrar många läkare att ta risker, vilket ber föräldrarna att skriftligen ge sitt vaccinationsavtal. Andra läkare säger att ett barn inte behövs för amning eftersom barnet får antikroppar från modern.
Andra barn kan inte vaccineras eftersom kampanjen för immunisering mot DTP och DTP för en månad sedan genomfördes.

Intervallet mellan de två vaccinationerna bör vara minst 6 veckor.
Läs hela artikeln i Sanningen