Information

Depression under graviditeten

Depression under graviditeten

De flesta anser att graviditet är en period av lycka, men 10-20% av framtida mödrar kämpar med symtom på depression.

Depression orsakas av faktorer som:

  • när det finns en historia av premenstruella störningar;
  • PMS (PMS-syndrom);
  • hos mycket unga patienter;
  • patienter som bor ensamma eller med begränsat familjestöd, begränsat socialt stöd, äktenskapskonflikter eller våld i hemmet;
  • när det råder osäkerhet om graviditeten.

Depressionsstörning kan påverka patientens förmåga till egenvård, följa medicinsk rådgivning, vila och mata ordentligt. Det ökar också risken för att konsumera tobak, alkohol eller droger som kan påverka fostrets utveckling.

För det mesta är patienten medveten om depression och försöker övervinna den.

Försök att söka moraliskt stöd inom familjen, vänner, kollegor, prova avkopplingstekniker, kan ringa till en specialist inom detta område.

Specialläkaren kan förskriva antidepressiva läkemedel som är acceptabla under graviditet, med minimala fetala risker. Psykoterapi kan också ha positiva effekter.

Dr Brindusa Cimpoca

Bostadsläkare gynekologi

Filantropiesjukhus

Taggar Graviditetsfrågor Graviditetsdepression